Management změny

Naše aktivity stojí na čtyřech základních pilířích:

Shut up and Listen
víme, že dlouhodobé změny nedosáhneme, pokud nebudeme
respektovat specifika a potřeby konkrétní firmy a individualitu každého zaměstnance, ptáme se a nasloucháme

Zážitek a emoce
na zážitkových mini workshopech je kladen důraz na zapojení emocí účastníků, díky nimž si osvojují získané informace

Management změny
poskytujeme systém podpory pro změnu chování, pomáháme vytvořit prostor pro změnu a vnitřní motivaci,
využít týmové spolupráce ke vzájemné motivaci, zhmotnění a připomínání změny prostřednictvím materiálních artefaktů a rituálů

Blended learning
zahrnuje možnost kdykoliv se k informacím vracet online – e-learningové
moduly