Co nabízíme?

Přinášíme inovativní přístup, který povede k ozdravným změnám u vašich zaměstnanců.

Skládá se z:
• zážitkových mini workshopů,
• e-learningových modulů
• rituálů a artefaktů (pomůcky, které pomohou upevnit změnu)

Probudíme zájem o přirozenější způsob života.

Souhrn nejdůležitějších oblastí z nichž vycházíme, jsme nazvali krystalickým jádrem.
Jsou 4 a všechny začínají na S. V běžné populaci jsou zdrojem většiny civilizačních onemocnění.
Jejich harmonizací dosáhneme fyzické i duševní spokojenosti.

Krystalické jádro 4S:

• Stres – škola zvládání stresu, zvyšování emoční odolnosti
• Spánek – kvalitní spánek a regenerace, analýza individuálních bariér zdravého spánku
• Sed – pohybový aparát v kanceláři, ergonomie, prevence vzniku bolestivých stavů pohybového aparátu
• Stravování – vnímání individuálních potřeb našeho těla

Co můžete ztratit?
• Investice do zdraví zaměstnanců je zcela bez rizika
• Vzdělávání zaměstnanců ukládá legislativa (a také trh a konkurence).
• Stejně musíte své zaměstnance školit, tak proč to nedělat efektivně
• V nejhorším případě budete mít zdravé zaměstnance